Türkiye toprakları çok zengin bir biyolojik faunaya ve floraya sahiptir. Bunun ana sebebi Türkiye’nin iklimsel faktörler açısından avantajlı konumu ile halen geçerli olan hava şartlarıdır. Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasında biyolojik canlılar, yaşayan bitki türleri ve hayvanlar açısından gözle görülür bir fark vardır. Bu farkın oluşması, Türkiye’nin zengin bitki örtüsünün ve enfes doğasının bir kanıtıdır. Eski medeniyetlerin günümüz Türkiye topraklarında kurulmuş olması, Dicle ve Fırat nehirleri arasında tarihten önce devirlerde birçok saygın kültürün gelişmiş olması, farklı tarımsal uygulamaların olmasına ve toprakların da bu uygulamalar sebebiyle farklı bitki türleriyle tanışmasına olanak sağlamıştır. Bu sebepledir ki Anadolu hem medeniyetlerin beşiği hem de Avrupa’nın en büyük biyo-çeşitlilik havuzudur. Öyle ki henüz Avrupalı ve Amerikalı bilim insanlarının dahi keşfetmediği bir bitki türünü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat keşfederek, Türkiye’deki bilim insanlarının yüzünü güldürmüştür.

Siirt’te Keşfedilen Yeni Bitki Türü Ekonomiye Kazandırılacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına devam eden araştırma görevlisi Mehmet Fırat, Siirt’te bulduğu yeni bitkiye Gundelia Siirtica ismini verdiklerini ifade etti. Bu heyecan verici gelişme ile Türkiye’deki bütün bilim insanlarının yüzünü güldüren Mehmet Fırat, bu bitki ailesi üzerinde yirmi yıldan fazla bir zamandır çalıştıklarını, Gundelia Siirtica’nın kenger bitkisinin çok değerli bir türü olduğunu söyledi. Bu keşifle beraber Gundelia bitkisinin Türkiye’deki sayısı on beşe, dünyadaki sayısı ise on dokuza çıkmış bulunmakta. Türkiye’nin özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişen bu bitkinin aslında köklü bir geçmişe sahip olduğu düşünülüyor.

Bitkilerin Gen Merkezi Anadolu

Dünyadaki bitkilerin önemli bir oranının, Anadolu’daki bitki çeşitliliğinden etkilendiği biliniyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat da Anadolu’nun bitkilerin gen merkezi olduğunu ifade ederek, keşfedilen bu yeni bitkinin mutlaka ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin birçok bölgesinde taze sebze, sakız ve turşu olarak da kullanılan kenger bitkisi Irak’un kuzeyindeki fabrikalarda çerez haline getirilip özellikle Arap ülkelerine ihraç ediliyor.

Babillilerin Saray Yemeği

Eski taş tabletlerin bir kısmında, kenger bitkisinin Babillilerin saray yemekleri arasına girdiği resmedilmekte. Bunun sebebi ise o zamanlar kenger bitkisinin çok değerli bir sebze olarak tercih edilmesi.